VIDEODERMOSKOPIJA KOSE I SKALPA

Gubitak kose je najčešći problem kose i brza dijagnoza tipa alopecije je ponekad pravi izazov. Metode koje su se ranije koristile su bile invazivne (biopsija), semiinvazivne (trihogram) i neinvazivne (brojanje dlaka, hair pull test u merenju opale kose).

Videodermoskopija kose i skalpa je savremena, neinvazivna i brza dijagnostička tehnika za pregled uobičajenih problema kose i skalpa. Zato je odlično prihvaćena od strane pacijenata.

Trihoskopija je ustvari videodermoskopski pregled kose i skalpa sa  uvećanjem od x60 do x1000. To omogućava laku dijagnozu androgenetske alopecije, alopecije areate, telogenog effluviuma, trihotilomanije, kongenitalne triangularne alopecije, cikatricijalne alopecije, tinea capitis i problema sa stablom dlake.

Trihoskopija omogućuje identifikaciju problema skalpa i kose baziranu na analizi trihoskopske strukture i obrazaca. Strukture koje mogu biti vizuelizovane su stabljika dlake, pore folikula, perifolikularni epidermis i kapilarna mreža.

Videodermoskopi su nekontakni dermoskopi i imaju tri modaliteta rada, belo osvetljenje, ultravioletno i polarizovano. Ustvari, različite opcije svetline omogućuju bolju vizuelizaciju pojedinačnih obrazaca. Trihoskopske observacije mogu se generalno grupisati u znakove dlake, vaskularne obrasce, pigmentne obrasce i interfolikularne obrasce.

Videodermoskopija obezbeđuje i bolju konsultaciju zbog toga što doktor i pacijent simultano mogu da gledaju slike pregleda. Dodatno mogu da snimaju odabrane slike zbog daljeg upoređivanja rezultata tretmana.

Aram Huvis videodermoskop koji primenjujemo u našoj praksi koristi specijalni softver koji omogućava merenje gustine kose i broja dlaka, merenje debljine dlake i automatsku analizu stepena gubitka kose. Isto tako se meri nivo keratinizacije skalpa, njegova senzitivnost kao i dubinski pregled pora dlake, što daje status kože glave.

Nadalje, možemo pratiti rezultate u stimulaciji rasta kose, povećanju broja dlaka, poboljšanju debljine i kvaliteta dlake kao i u normalizaciji inflamacije i senzitivnosti skalpa.

en_USEnglish